X. afaziologické sympozium, Brno Neurologická klinika LF MU a FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO MASARYKOVA UNIVERZITA - LÉKAŘSKÁ FAKULTA Asociace klinických logopedů ČR Univerzita Komenského v Bratislave Slovenska asociácia logopédov NEUROLOGIE PRO PRAXI Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Asociace klinických logopedů České republiky
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie,
PdF UK v Bratislavě
Slovenská asociácia logopédov

pořádají

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

s českou a slovenskou účastí
konané u příležitosti
EVROPSKÉHO DNE LOGOPEDIE

14. – 15. března 2013
Hotel Santon, Brno

pod záštitou
Bc. Romana Onderky, MBA,
primátora města Brna
prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.
děkana LF MU Brno
a
MUDr. Romana Krause, MBA
ředitele FN Brno

Základní informace

Místo konání

Orea Wellness Hotel Santon
Přístavní 38, 635 00 Brno – Bystrc
www.santon.cz

Rámcový program

Čtvrtek 14. března 2013
8.30 registrace účastníků, hotel Santon
10.00 zahájení sympozia
Pátek 15.března 2013
14.00 ukončení sympozia

Témata

Nové možnosti v diagnostice fatických poruch
Minimální kognitivní deficit, demence a kognitivně komunikační poruchy
Interdisciplinární spolupráce v diagnostice a terapii afázie
Výsledky součinnosti v rámci pregraduálního vzdělávání a klinické praxe
Funkcionálně orientované přístupy v intervenci u afázií
Workshop – Občanská sdružení na pomoc pacientům s afázií

Čestný výbor

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA - čestný předseda sympozia
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
doc. PaedDr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Organizační výbor

PhDr. Milena Košťálová - předseda
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.
Mgr. Júlia Čunderlíková
Mgr. Ivana Herejková
Mgr. Ivica Hrubá
Mgr. Naděžda Lasotová
doc. PaedDr. Jana Marková, Ph.D.
PhDr. Radka Michalčáková, Ph.D.
Mgr. Richard Pavelka
PhDr. Veronika Šteňová, Ph.D.

Hodnocení

Počet kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. Vyhláška je platná od 1.2.2010.
Za pasivní účast 10 kreditů
Za přednesení vlastní přednášky 15 kreditů
Za spoluautorství přednášky 10 kreditů
Položky se sčítají.