X. afaziologické sympozium, Brno Neurologická klinika LF MU a FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO MASARYKOVA UNIVERZITA - LÉKAŘSKÁ FAKULTA Asociace klinických logopedů ČR Univerzita Komenského v Bratislave Slovenska asociácia logopédov

Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Asociace klinických logopedů České republiky
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě
Slovenská asociácia logopédov

pořádají

XII. konferenci - neurogenní poruchy komunikace dospělých

s českou a slovenskou účastí, která navazuje na tradici afaziologických sympozií

11. - 12. května 2017
Hotel Santon, Brno

pod záštitou

prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.
děkana LF MU Brno
a
MUDr. Romana Krause, MBA
ředitele FN Brno

Základní informace

Místo konání
Orea Resort Santon ***
Přístavní 38, 635 00 Brno-Bystrc
www.resortsanton.cz

Rámcový program

Čtvrtek 11. května 2017
8.30 - registrace účastníků, hotel Santon
10.00 - zahájení konference

Pátek 12. května 2017
15.00 - ukončení konference

Témata

Afázie, alexie, agrafie
Dysartrie, apraxie
Kognitivně komunikační poruchy a demence
Průsečíky neuropsychologie a klinické logopedie
Další interdisciplinární problematika
Workshop

Čestný výbor

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA - čestný předseda konference
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.
PaedDr. Irena Cudlínová
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA

Organizační výbor

PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. - předsedkyně
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.
Mgr. Júlia Čunderlíková, Ph.D.
Mgr. Ivana Herejková
doc. PaedDr. Jana Marková, Ph.D.
Mgr. Ľudmila Mičianová
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Mgr. Petr Šmíd
PhDr. Veronika Šteňová, Ph.D.

Hodnocení

Počet kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. Vyhláška je platná od 1.2.2010.
Za pasivní účast 10 kreditů.
Za přednesení vlastní přednášky 15 kreditů.
Za spoluautorství přednášky 10 kreditů.
Položky se sčítají.

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání klinických logopedů a klinických psychologů a ohodnocena kreditními body AKL a AKP.