X. afaziologické sympozium, Brno Neurologická klinika LF MU a FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO MASARYKOVA UNIVERZITA - LÉKAŘSKÁ FAKULTA Asociace klinických logopedů ČR Univerzita Komenského v Bratislave Slovenska asociácia logopédov

Zasílání abstrakt

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržet níže uvedené pokyny pro přípravu a vyhotovení abstraktu.

Před zasláním abstraktu vyplňte a odešlete závaznou přihlášku (registrace) na těchto webových stránkách.
Obratem obdržíte registrační číslo, které použijte při zaslání abstraktu.

Termín pro odeslání abstraktu: 7. dubna 2017

K dispozici přednášejícím bude dataprojektor + PC (Power Point).

Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru přednášek. Pokud se bude registrovat aktivní účastník, zaplatí 500 Kč (první autor student) nebo 1000 Kč (první autoři přednášky). V případě nepřijetí uhradí zbytek registračního poplatku obratem po obdržení negativní zprávy.
Zařazení vaší prezentace do programu vám bude sděleno nejpozději do 12. dubna 2017.
Další informace získáte po 20. dubnu 2017 na www.klinickalogopedie.cz.

Pokyny k přípravě abstraktu

Abstrakt zašlete ve formátu MS Word Document (*.doc) nebo Rich File (*.rtf)
dle těchto instrukcí:

Rozsah:max. A4 (cca 2000 znaků s mezerami)
Okraje:všechny 25 mm (základní nastavení)
Typ písma:Arial
Řádkování:1
Velikost písma:12
Název abstraktu:zarovnání vlevo, tučně, velkými písmeny, velikost písma 14
Autor (autoři):zarovnání vlevo, prezentujícího autora podtrhnout
Pracoviště:zarovnání vlevo, označit příslušnost autorů k pracovištím
Hlavní text:zarovnání vlevo, velikost písma 12
Obrázky:dobrá kvalita, formáty (JPG, GIF, BMP …)

Název abstraktu, autory, pracoviště a hlavní text oddělte prázdným řádkem.
Délka abstraktu – 1 strana!

Zaslání abstraktu

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte (na Vámi uvedenou e-mailovou adresu) potvrzovací e-mail.


Soubor
Vaše registrační číslo
Jméno
Příjmení
Titul
E-mail