X. afaziologické sympozium, Brno Neurologická klinika LF MU a FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO MASARYKOVA UNIVERZITA - LÉKAŘSKÁ FAKULTA Asociace klinických logopedů ČR Univerzita Komenského v Bratislave Slovenska asociácia logopédov