X. afaziologické sympozium, Brno Neurologická klinika LF MU a FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO MASARYKOVA UNIVERZITA - LÉKAŘSKÁ FAKULTA Asociace klinických logopedů ČR Univerzita Komenského v Bratislave Slovenska asociácia logopédov

Registrace

Kapacita přednáškového sálu hotelu Santon je omezená. Zašlete proto svoji přihlášku co nejdříve.

>>>ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA<<<

Registrační poplatky
Registrační poplatek
dle data platby
zvýhodněný
do 7.4.2017
pozdní od 7.4.
do 5.5.2017
první autor přednášky 1 000 Kč 1 200 Kč
ostatní účastníci 1 900 Kč 2 100 Kč
studenti v denním studiu 500 Kč 500 Kč

Poplatky jsou uvedeny vč. DPH.

Registrační poplatek zahrnuje účast na konferenci, 3x občerstvení v průběhu konference, 2x oběd a sborník abstrakt přednášek.
Studenti denního studia budou při registraci požádáni o předložení potvrzení o studiu.

Platba

Úhrada registračního poplatku může být provedena bankovním převodem nebo kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře.
Registrační poplatek by měl být zaplacen před začátkem konference. V případě, že zaregistrovaný účastník nebude reagovat na výzvu k zaplacení poplatku, si pořadatel konference vyhrazuje právo zrušit tuto registraci.

Bankovní spojení
TA-SERVICE s.r.o.,
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v Kč
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v €
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7105
variabilní symbol: registrační číslo (obdržíte ihned po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou
Možnost platby kreditní kartou předem je možná pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.
Po obdržení on-line přihlášky a platby vystavíme daňový doklad a zašleme jej na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 14. dubna 2017 vracíme 70% z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení storna. Po tomto datu není možné platbu vrátit. Změny nebo storno účasti zasílejte na sekretariát kongresu pouze písemně, e-mailem nebo faxem. Telefonické změny nebudou akceptovány.