Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

pořádají

VII. sympozium o léčbe bolesti

s mezinárodní účastí

10.-11. května 2013

Kongresové centrum hotelu Voroněž I, Brno


Akce se koná pod záštitou:

JUDr. Michala Haška
hejtmana Jihomoravského kraje

Bc. Romana Onderky, MBA
primátora města Brna

doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.
rektora Masarykovy univerzity