Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají
VIII. sympozium o léčbe bolesti
s mezinárodní účastí

17.-18. dubna 2015
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno


Záštitu nad konáním sympozia převzali

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU Brno

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS
děkan LF Ostravské univerzity