Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají
VIII. sympozium o léčbe bolesti
s mezinárodní účastí

17.-18. dubna 2015
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Zasílání abstrakt

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstraktu. Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Před zasláním abstraktu se registrujte on line. Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstraktu.

Termín pro zaslání abstraktu: 16. 2. 2015

Pokyny k přípravě abstraktu

Abstrakt zašlete ve formátu MS Word Document (*.doc) nebo Rich Text File (*.rtf) dle těchto instrukcí:

Název souboru:Příjmení_název přednášky / posteru.doc
Rozsah:max. A4 (cca 2000 znaků s mezerami)
Okraje:horní: 25 mm; dolní: 25 mm; levý: 25 mm; pravý: 25 mm
Typ písma:Arial
Řádkování:1,5
Název abstraktu:zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři):zarovnání vlevo, velikost 12
Pracoviště - první autor:zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text:zarovnání vlevo, velikost 12
Struktura hlavního textu:Úvod
Metodika
Výsledky
Diskuse
Závěr
Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky:pouze v dobré kvalitě

Vzorový abstrakt si můžete prohlédnout zde.
Šablona pro přípravu abstraktu je k dispozici ke stažení zde.


Zaslání abstraktu

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte (na Vámi uvedenou e-mailovou adresu) potvrzovací e-mail.


Soubor
Vaše registrační číslo
Jméno
Příjmení
E-mail