Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají
VIII. sympozium o léčbe bolesti
s mezinárodní účastí

17.-18. dubna 2015
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Kontakty

Organizační sekretariát
TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Ing. Hana Bezděková, Mgr. Ivana Tarabová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: bezdekova@ta-service.cz, conference@ta-service.cz
www.ta-service.cz