Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají
VIII. sympozium o léčbe bolesti
s mezinárodní účastí

17.-18. dubna 2015
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Partneři sympozia

Zlatý partner


Stříbrný partner

Pfizer, spol. s r.o.

Bronzový partner


Partner

MUNDIPHARMA GesmbH, Austria,
organizační složka ČR
NEOMED s.r.o.

Vystavovatelé


ANGELINI PHARMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
ASTELLAS PHARMA s.r.o.
Cardion s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
STADA PHARMA CZ s.r.o.
TAKEDA PHARMACEUTICALS CZECH REPUBLIC, s.r.o.