Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají
VIII. sympozium o léčbe bolesti
s mezinárodní účastí

17.-18. dubna 2015
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Registrace

Žádáme všechny účastníky o registraci přes on-line formulář v řádném termínu.

>>> ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA <<<

Registrační poplatky

registrace a platba
před 27. 2. 2015
registrace a platba
po 27. 2. 2015
Lékaři1200 Kč1500 Kč
Sestry300 Kč300 Kč
Studenti LF MUzdarmazdarma


V kongresovém poplatku jsou zahrnuty kongresové materiály, občerstvení a společenský večer. Studenti obdrží pouze odborný program.
Ceny jsou včetně DPH.

Upozornění: Obědy je možné zakoupit za výhodnou cenu přímo v hotelu Voroněž I.

Úhrada registračního poplatku

Platba:
Úhrada může být provedena bankovním převodem nebo kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436
SBERBANK a.s., Brno
č.ú. 4200067291/6800
BIC: VBOECZ2 IBAN: CZ78 6800 0000 0042 00067291
specifický symbol: 7093
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou
Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.

Po obdržení online přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad opatřený elektronickým podpisem, který zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu.