Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají
VIII. sympozium o léčbe bolesti
s mezinárodní účastí

17.-18. dubna 2015
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Společenský večer

Restaurace Železná růže
17.4.2015 v 19:00 hod.
Hlinky 48, 603 00 Brno