Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají
VIII. sympozium o léčbe bolesti
s mezinárodní účastí

17.-18. dubna 2015
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Základní informace

Hlavní témata

  1. Chronická migréna
  2. Cluster headache a autonomní bolesti hlavy
  3. Orofaciální bolest
  4. Invazivní techniky u bolestí hlavy
  5. Neuropatická bolest
  6. Viscerální bolest
  7. Chronické bolesti zad
  8. Psychosomatický pacient
  9. Kazuistiky a originální sdělení

Vědecký výbor

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Jan Lejčko
MUDr. Jolana Marková
MUDr. Jiří Mastík
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
MUDr. Dana Vondráčková
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Organizační výbor


MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
MUDr. Jiří Mastík
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Mgr. Ivana Tarabová
Organizační sekretariát konference

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Ing. Hana Bezděková, Mgr. Ivana Tarabová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: bezdekova@ta-service.cz, conference@ta-service.cz
www.ta-service.cz

Pasivní účast

Využijte registrace online na těchto stránkách
Pro online registraci klikněte zde

Aktivní účast

Pro online zaslání abstrakt klikněte zde

Hodnocení
Účast na sympoziu bude hodnocena v rámci systému celoživotního vzdělávání.
Certifikát bude vydáván během konání akce.