TA-SERVICE s.r.o.
pořádá

Záštitu nad konáním sympozia převzali


Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, předseda

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., předseda

I. neurologická klinika FNUSA Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.