TA-SERVICE s.r.o. pořádá

Základní informace

Místo konání

Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče

Datum konání

11. - 12. dubna 2019

Programový výbor

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MUDr. Pavel Filip, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Veronika Šodková, Bc. Tereza Šplíchalová
Tel. +420 543 211 134, e-mail: conference@ta-service.cz, sodkova@ta-service.cz
www.ta-service.cz

Hlavní témata

Funkční extrapyramidové poruchy
Parkinsonova nemoc
Dystonie
Syndrom neklidných nohou
Spasticita
Myoklonus
Ataxie

Hodnocení

Akce je zahrnuta do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body ČLK. Certifikáty obdrží účastníci v průběhu akce.

Záštita

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Extrapyramidová sekce ČNS (ČLS JEP)
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně