TA-SERVICE s.r.o. pořádá

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Příjmení
Jméno
Tituly před jménem prof., doc., MUDr., RNDr.,
PhDr., MVDr. Mgr., Ing., Bc.,
Tituly za jménem Ph.D., CSc., DiS. DrSc.,
Instituce
Oddělení
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
Stravovací omezení
E-mail

do 28.2.2019po 28.2.2019na místě
Účastník 1 200 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč

Způsob platby:

Poznámka:

Účastník souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů společností TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, Brno v souvislosti s jeho účastí na výukovém semináři EXPY 2019 dle zákona č. 101/2000 Sb.