TA-SERVICE s.r.o. pořádá

Registrace

Vyplněnou přihlášku zasílejte pouze online.

>>>ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA<<<

V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka semináře. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.
Přihlášku zašlete do 28. 2. 2020. Toto datum je současně termínem pro platbu zvýhodněných registračních poplatků.

Registrační poplatky

do 28. 2. 2020 po 28. 2. 2020 na místě
Účastník 1 200 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním akce, u sníženého poplatku pak do 28. 2. 2020. Platbu je možné provést buď bankovním převodem, nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře.

Bankovní spojení
TA-SERVICE s.r.o.,
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

ČSOB, Milady Horákové 859/6, 602 00 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

specifický symbol: 7125
variabilní symbol: registrační číslo (obdržíte ihned po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou
Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.
Po obdržení online přihlášky a platby vystavíme daňový doklad a zašleme jej na Vámi uvedenou
e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 3. 6. 2020 vracíme 70 % z registračního poplatku. Po tomto datu není možné platbu vrátit. Žádosti o změny nebo zrušení účasti zasílejte prosím na organizační sekretariát pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány. Rozhodující je datum doručení Vaší žádosti o zrušení účasti.