Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá

Výukový seminář EXPY 2021

21. - 23. dubna 2021
Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče

Kontakty

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
Mobil: +420 602 782 980
E-mail: tarabova@ta-service.cz
Vedení společnosti, firemní účast

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
Mobil +420 724 873 959
E-mail: conference@ta-service.cz
Účastníci, firemní účast

Tel. +420 543 211 134
www.ta-service.cz