Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá

Výukový seminář EXPY 2021

21. - 23. dubna 2021
Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče

Registrace

Vyplněnou přihlášku zasílejte pouze online.

>>>ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA<<<

V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka semináře. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 14. 3. 2021 po 14. 3. 2021 na místě
Účast 1 400 Kč 1 600 Kč 2 000 Kč
Online účast 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním akce, u sníženého poplatku pak do 14. 3. 2021. Platbu je možné provést buď bankovním převodem, nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře.

Bankovní spojení
TA-SERVICE s.r.o.,
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

ČSOB, Milady Horákové 859/6, 602 00 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

specifický symbol: 7130
variabilní symbol: registrační číslo (obdržíte ihned po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou
Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.
Po obdržení online přihlášky a platby vystavíme daňový doklad a zašleme jej na Vámi uvedenou
e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 29. 3. 2021 vracíme 70 % z registračního poplatku. Po tomto datu není možné platbu vrátit. Žádosti o změny nebo zrušení účasti zasílejte prosím na organizační sekretariát pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány. Rozhodující je datum doručení Vaší žádosti o zrušení účasti.