66. český a slovenský sjezd
klinické neurofyziologie
24. - 25. 10. 2019
Holiday Inn, Brno

Registrace dokončena


Děkujeme za odeslání registračního formuláře. Kopie údajů Vám byla zaslána na kontaktní email.
Rekapitulace odeslaných údajů:

Registrační číslo: 7120 012
Datum registrace: 25.06.2019
Chyba: Vyplňte Vaše jméno! Chyba: Vyplňte Vaše příjmení! Chyba: Nerozpoznané políčko formuláře: FOOD_LIMITS! Chyba: Vyplňte název instituce! Chyba: Vyplňte název ulice! Chyba: Vyplňte město! Chyba: Vyplňte PSČ! Chyba: Vyplňte stát! Chyba: Vyplňte telefon! Chyba: Vyplňte telefon! Chyba: Vyplňte způsob účasti! Chyba: Vyplňte typ registrace! Chyba: Vyplňte typ měny! Chyba: Vyplňte typ platby!

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno

Vedení společnosti

Mgr. Ivana Tarabová
E-mail: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé

Bc. Tereza Šplíchalová
E-mail: conference@ta-service.cz

Účastníci

Bc. Veronika Šodková
sodkova@ta-service.cz

Tel. +420 543 211 134
www.ta-service.cz
Nahoru