TA-SERVICE s.r.o.
pořádá
66. český a slovenský sjezd
klinické neurofyziologie
24. - 25. října 2019
Holiday Inn, Křížkovského 20, 603 00 Brno

Garant

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

Předsedové sjezdu

prof. MUDr. M. Brázdil, Ph.D., Ing. Michal Mikl, Ph.D.

Hlavní témata

Animální zobrazování v neurofyziologickém a neuropsychiatrickém výzkumu
Mapování mozku napříč obory, aneb od experimentálních modelů ke klinickým aplikacím
Multimodalitní neurofyziologická diagnostika u neurologických onemocnění
Neurofyziologie v terapii neurologických a psychiatrických onemocnění

Hodnocení

Účast na konferenci bude hodnocena v rámci systému celoživotního vzdělávání. Certifikát bude vydáván během konání akce.

Program

Odborný program bude po jeho sestavení dostupný zde.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Pro rezervaci ubytování nekontaktujte prosím sekretariát kongresu, ale přímo vybraný hotel.

Zvýhodněné kongresové ceny ubytování v hotelu Holiday Inn budou zveřejněny co nejdříve.

Partneři a vystavovatelé
Registrace
Abstrakta


Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
Tel. +420 543 211 134
www.ta-service.cz

Vedení společnosti

Mgr. Ivana Tarabová
tarabova@ta-service.cz

Kontakt pro účastníky

Bc. Veronika Šodková
sodkova@ta-service.cz

Kontakt pro partnery

Bc. Šárka Havelková
conference@ta-service.cz
Nahoru