Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob
Slovenská neurologická spoločnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Neurologická klinika MU a FN Brno

pořádají společný kongres

19. neuromuskulární sympózium Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

IX. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach

23.-24. května 2008
hotel Voroněž I, Brno
 

www.fnbrno.cz Neuromuskularni sekce ČSN generální partner
 
www.med.muni.cz Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia SNS