Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spoločnosť
Sekcia neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

pořádají společný česko-slovenský

Neuromuskulární kongres

23. neuromuskulární sympozium
XIII. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach

3. - 4. května 2012
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Kongres se koná pod záštitou
ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA
a děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.