Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Česká asociace sester
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

pořádají celostátní kongres

XIX. MORAVSKOSLEZSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

8. – 9. října 2010
Hotel Voroněž I, Brno


Záštitu nad konáním kongresu převzal Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity MUDr. Jiří MAYER, CSc.
a náměstkyně ředitele FN Brno pro NLZP Mgr. Erna Mičudová.


Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Fakultní nemocnice Brno Česká asociace sester