Registrace

Využijte prosím přihlašovacího on line systému, který zahrnuje přihlášku k aktivní i pasivní účasti a objednávku ubytování.


„ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA“

V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků včetně ubytování a pro vložení abstrakt. Přihlášku můžete zasílat do 12.6.2015.

Registrační poplatky

Registrační poplatek
dle data platby
zvýhodněný do 13.4.2015pozdní po 13.4.2015
Lékař1 000 Kč1 200 Kč
Sestry500 Kč600 Kč
Doprovázející osoba400 Kč500 Kč

Registrační poplatek zahrnuje:
- vstup na odborný program a doprovodnou výstavu farmaceutických firem
- kongresové materiály včetně sborníku abstrakt
- občerstvení, obědy
- welcome večer dne 17.6.2015

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu
bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře.

Bankovní spojení
TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436
Sberbank a.s., Brno, pro platby v Kč
č.ú. 4200067291/6800
BIC: VBOECZ2X
IBAN: CZ78 6800 0000 0042 00067291

ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Czech Republic, pro platby v EUR
č.ú. 266958101/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7085
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou
Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.

Po obdržení on line přihlášky a platby Vám bude vystaven daňový doklad, který zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 1.6.2015 vracíme 70% z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení storna. Po tomto datu není možné platbu vrátit. Změny nebo storno účasti zasílejte na sekretariát kongresu pouze písemně e-mailem nebo faxem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Hodnocení

Kongres je zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů a ohodnocen kreditními body ČLK. Je také registrovanou akcí České asociace sester. Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti.