Všeobecné informace

Česká pneumologická společnost ČLS JEP
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN Brno
TA-SERVICE s.r.o

Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat ke spoluúčasti na XIX. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenské pneumologické a ftizeologické spoločnosti, který se po více než 20 letech koná v Brně.
Věříme, že tato tradiční akce potvrdí vysokou úroveň české i slovenské pneumologie a ftizeologie a byli bychom velmi rádi, kdybyste se kongresu zúčastnili, případně se stali našimi partnery.
Doufáme, že se nám podaří i díky Vám představit zajímavou problematiku celého oboru a sestavit hodnotný program. Tento kongres jistě pomůže upevnit stávajících kontakty mezi lékaři, zdravotními sestrami, obchodními partnery, kolegyněmi a kolegy a navázat nové.

Na setkání s Vámi se těší
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
předsedkyně programového výboru kongresu
The Czech Pneumological and Phtisiological Society at the Czech Medical Association of J. E. Purkyně
The Slovak Pneumological and Phtisiological Society at the Slovak Medical Association
The Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis at the Faculty of Medicine of Masaryk University and Brno University Hospital
TA-SERVICE s.r.o.

Dear Friends,
We would like to invite you to take part in the XIX Congress of the Czech Pneumological and Phtisiological Society and the Slovak Pneumological and Phtisiological Society which is to be held in Brno for the first time in more than twenty years.
We firmly believe that this well-established event will confirm the high standard of Czech and Slovak pneumology and phtisiology, and we will be delighted if you take part in the congress or become our partners.
We hope to mount an interesting presentation of the field as a whole and draw up a valuable event programme with your help. This congress is sure to reinforce existing contacts between doctors, nurses, business partners and colleagues and aid them in establishing new contacts.

I look forward to meeting up with you
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
chair of the congress programme committee


Místo konání
Kongresové centrum hotelu Voroněž I, Křížkovského 47, Brno
 
Datum konání
17.-19. června 2015
 
Časový plán kongresu:
17. 6. 2015  14:00 – 18:00  registrace
17. 6. 2015  15:00 – 19:30  odborný program
18. 6. 2015  08:30 – 16:00  registrace
18. 6. 2015  08:30 – 18:00  odborný program
19. 6. 2015  08:00 – 14:00  registrace
19. 6. 2015  08:30 – 14:00  odborný program, zakončení kongresu
 
Součástí kongresu jsou
Sympozia firem
Posterová sekce
Praktické workshopy
Setkání ambulantních pneumologů
Společenský program
 
Prezident kongresu
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
 
Programový výbor
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., předsetkyně programového výboru
MUDr. Iva Čierna-Petrová
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
MUDr. Libor Fila, Ph.D.
doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
doc. MUDr. Julian Hamžík, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Eva Kašáková
MUDr. Denisa Kavková, Ph.D.
MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MUDr. Jozef Komada
MUDr. Stanislav Kos, CSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
MUDr. Helena Leščišinová
doc.MUDr. Ivan Majer, CSc.
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
Mgr. Kateřina Neumannová
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
doc. MUDr. František Salajka, CSc.
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
PhDr. Jana Švecová, MBA
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
prof. MUDr. Růžena Tkáčová, DrSc.
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
 
Organizační výbor
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
MUDr. Martina Doubková
Mgr. Dana Dvořáčková
Mgr. Renáta Klementová Grossová
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
MUDr. Marcela Tomíšková
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.
Mgr. Petra Žůrková
Mgr. Ivana Tarabová
 
Organizační sekretariát kongresu
TA-SERVICE, s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Ing. Hana Bezděková, Mgr. Ivana Tarabová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: bezdekova@ta-service.cz, conference@ta-service.cz
www.ta-service.cz
 
Audiovizuální technika
Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor a notebook.