Základní informace

Základní informace

Místo konání

Hotel Zámek, a.s., Templářská 1, Čejkovice
www.hotelcejkovice.cz

 

Datum a rámcový
průběh sjezdu

25.9.2013 - ubytování, společná večeře
26.9.2013 - zahájení sjezdu, jednání, společenský večer
27.9.2013 - jednání, ukončení sjezdu

 

Hlavní téma

Péče o duševně nemocné v perspektivách vojenského zdravotnictví

 

Sekce

Praxe vojenského psychologa a psychiatra
Psychoterapie
Varia

 

Přípravný výbor

prim. MUDr. Petra Tesaříková
kpt. MUDr. Petr Grossmann

 

Organizační sekretariát sjezdu

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Ing. Hana Bezděková, Mgr. Ivana Tarabová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: bezdekova@ta-service.cz, conference@ta-service.cz

 

Hodnocení

Sjezd je zařazen do celoživotního vzdělávání ČLK, AKP a ČAS. Přidělené kredity budou zveřejněny později. Certifikát obdržíte v průběhu sjezdu.

 

Partneři

Generální partner:

Janssen-Cilag s.r.o.


Hlavní partneři:
EGIS PRAHA s.r.o. Eli Lilly ČR, s.r.o. Pfizer, spol. s .r.o.


Partneři:
SANDOZ s.r.o. SERVIER s.r.o.