Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Brno pořádá tradiční setkání odborníků AČR
20. - 22. září 2017, Hotel Volarik, Mikulov
Kontakty

Kontakty

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Bc. Lenka Hladká, Mgr. Ivana Tarabová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: conference@ta-service.cz, tarabova@ta-service.cz
www.ta-service.cz