Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Brno pořádá tradiční setkání odborníků AČR
20. - 22. září 2017, Hotel Volarik, Mikulov
Registrace

Registrace

Registrace

Využijte prosím přihlašovacího on-line systému, který zahrnuje přihlášku k účasti.

>>> ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA <<<

V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě registračních poplatků. Přihlášky můžete zasílat do 15.9.2017.

 

Registrační poplatky

Dle data platby do 15.9.2017 platba na místě
Lékaři, sestry 1 500 Kč 1 700 Kč

Registrační poplatek zahrnuje účast na sjezdu, sjezdové materiály, večeři 20.9.2017, 3x občerstvení v průběhu sjezdu a 2x oběd.

 

Platba

Způsob úhrady je možný buď bankovním převodem, nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře.

 

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v Kč
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Specifický symbol: 7104
Variabilní symbol: registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

 

Platba kreditní kartou

Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde. Po obdržení on-line přihlášky a platby Vám bude vystaven daňový doklad, který zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 

Storno podmínky registrace

Při zrušení účasti do 27.8.2017 vracíme 70% z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení storna. Po tomto datu není možné platbu vrátit. Změny nebo storno účasti zasílejte na sekretariát kongresu pouze písemně nebo emailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

 

Hodnocení

Sjezd je zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a pasivní účast bude ohodnocen 9 kreditními body ČLK.
Dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. je akce Jihomoravskou pobočkou AKP ČR zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro obor klinický psycholog a pasivní účast je ohodnocena 8 kreditními body AKP.
V souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb. bude akce registrována v archivu České asociace sester a bude ohodnocena 8 kreditními body ČAS za pasivní účast.
Certifikáty účastníci obdrží v průběhu sjezdu.