TA - SERVICE s.r.o. pořádá
16. - 18. září 2020, Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče
Základní informace

Základní informace

Místo konání

Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče
www.amandehotel.cz

 

Datum a rámcový průběh sjezdu

16.9.2020 - ubytování, společná večeře
17.9.2020 - zahájení sjezdu, odborný program, společná večeře
18.9.2020 - odborný program, ukončení sjezdu

 

Přípravný výbor

prim. MUDr. Petra Tesaříková
prim. PhDr. Jiří Brančík
Mgr. Josef Bejček

 

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Tel. +420 543 211 134
E-mail: conference@ta-service.cz, tarabova@ta-service.cz
www.ta-service.cz

 

Hlavní témata

Vojenská psychiatrie a psychologie v době reformy péče o duševní zdraví

Možnosti péče o duševní zdraví v prostředí AČR

Předpokládané příspěvky z oblasti psychiatrie, psychologie, farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelství, duchovní služby aj.

 

Hodnocení

Sjezd je zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. je akce Jihomoravskou pobočkou AKP ČR zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro obor klinický psycholog.
V souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb. bude akce registrována v archivu České asociace sester.
Certifikáty účastníci obdrží v průběhu sjezdu.