XVII. neuromuskulární kongres

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
XVII. NEUROMUSKULÁRNÍ KONGRES
35. neuromuskulární sympozium
XXV. slovenská konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
18. – 19. dubna 2024
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47, Brno

Záštita

Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS
Slovenská neurologická spoločnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Neurologická klinika MU a FN Brno

Základní informace

Nadcházející ročník Neuromuskulárního kongresu pod odborným vedením MUDr. Stanislava Voháňky, CSc., MBA se bude konat tradičně v Brně v Orea Congress Hotel Brno.
Nově je pro zájemce dostupná také virtuální forma účasti.
Veškeré bližší informace o kongresu včetně řádné registrace naleznete zde na webových stránkách.

Programový výbor

Prezidenti kongresu
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, Brno
Předseda Nueromuskulární sekce České neurologické společnosti

MUDr. František Cibulčík, CSc., Bratislava
Předseda Sekcie pro neuromuskulárne ochoroneia Slovenskej neurologickej spoločnosti

prof. MUDr. Blanka Adamová, PhD, Brno
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., Brno
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Pardubice
MUDr. Ladislav Gurčík, Ph.D., Levoča
MUDr. Gabriel Hajaš, Ph.D., Nitra
MUDr. Monika Koprušáková Turčanová, Ph.D., Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., Martin
MUDr. Ivan Martinka, Ph.D., Bratislava
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., Praha
MUDr. Petr Ridzoň, Praha
Doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., Brno
Doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D., Bratislava

Hlavní témata kongresu

Terapie NM chorob
Onemocnění motoneuronů
Varia-kazuistiky

Akreditace

Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK.

Organizační sekretariát kongresu

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, e-mail: tarabova@ta-service.cz

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, e-mail: conference@ta-service.cz

Bc. Kristián Bornay, koordinátor
mobil +420 724 873 964, e-mail: office@ta-service.cz

Program

Rámcový program kongresu (rámcový program bude upřesněn)

18. dubna 2024
Registrace od 8.00 hod., TA-SERVICE
Zahájení v 9.00 hod.
Odborný program 9.00-18.00 hod.
Diskuzní večeře 18.00 hod.

19. dubna 2024
Odborný program 9.00-14.00 hod.
Ukončení ve 14.00 hod.

Z rozhodnutí organizačního výboru nebude pořádána samostatná sekce NLZP, program pro sestry je společný s programem pro lékaře.

Odborný program ke stažení zde

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka semináře. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 11. 3. 2024po 11. 3. 2024Na místě
Lékaři 2500 Kč / 105 € 2900 Kč / 115 € 3000 Kč / 120 €
NLZP* 700 Kč / 25 € 900 Kč / 35 € 1000 Kč / 40 €
Lékaři ONLINE 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 €
NLZP* ONLINE 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 €

* (nelékařští zdravotní pracovníci), doprovod

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály a občerstvení po celou dobu akce.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu, u sníženého poplatku pak do 18. 3. 2024. Způsob úhrady je možný buď bankovním převodem, online platbou nebo fakturou.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 31. 3. 2024 vracíme 70 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení částky. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 31. 3. 2024. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774 / 0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7162
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba ONLINE

Registrační formulář nově nabízí možnost online platbu kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře, při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.
Možnost online platby bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstrakta.
Před zasláním abstrakta se registrujte pomocí online formuláře. Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstrakta.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Termín pro zaslání abstraktu: 8. 3. 2024

Pokyny k přípravě abstraktu:
Abstrakt zašlete ve formátu MS Word Document (*.doc):

Název souboru: Příjmení_název přednášky / posteru.doc
Rozsah: max. A4 (cca 2000 znaků s mezerami)
Okraje: horní: 25 mm; dolní: 25 mm; levý: 25 mm; pravý: 25 mm
Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

E – postery

Pokyny k přípravě e-posteru:
Postery budou prezentovány v elektronické formě na dotykových LCD obrazovkách. E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (viz níže). Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 66 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze posouvat pohybem prstu po obrazovce). E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "LUPA", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.
Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona).

Příprava e-posteru:
1) v programu MS PowerPoint:
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PPT nebo PDF (300 dpi)

2) v jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PDF (300 dpi)

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na conference@ta-service.cz
Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm.

Vzor e-posteru je možné najít zde

Prosíme Vás o zaslání Vašich prací do 31. 3. 2024.

Ubytování

Pro rezervaci ubytování za zvýhodněné kongresové ceny prosím využijte rezervační systém níže.

Individuální rezervace

Pro rezervaci ubytování je zapotřebí Vaše registrační číslo (7162 XXX), které obratem obdržíte po řádné registraci na sympozium na Váš e-mail.

Hromadná rezervace

Pro rezervaci ubytování více osob využijte formuláře ke stažení ZDE a vyplněný pošlete na office@ta-service.cz


Rezervace ubytování je možná pouze do 5. 4. 2024!!!

Částku za ubytování prosím uhraďte nejpozději do 27. 3. 2024. Možnosti úhrady najdete ZDE na webových stránkách. V opačném případě budou rezervace automaticky stornovány!!!

Pro zrušení či změnu rezervace ubytování prosím kontaktujte sekretariát kongresu na office@ta-service.cz, telefonické nebo jiné změny nebudou akceptovány.

Veškeré ubytování prostřednictvím online rezervačního systému je závazné a podléhá příslušným storno podmínkám.

Orea Congress Hotel Brno ****, Křížkovského 458/47, Brno

Jednolůžkový pokoj 2 900 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj 3 100 Kč / noc
*ceny jsou uvedeny včetně městského poplatku ve výši 40 Kč na den
Vyprodáno

Orea Hotel VORO Brno ***, Křižkovského 488/49, Brno

Jednolůžkový pokoj 2 100 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj 2 200 Kč / noc
*ceny jsou uvedeny včetně městského poplatku ve výši 40 Kč na den
Vyprodáno

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****, Křižkovského 20, Brno

Jednolůžkový pokoj Standard 2 500 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj Standard 2 850 Kč / noc
*ceny jsou uvedeny včetně městského poplatku ve výši 40 Kč na den

Storno podmínky ubytování

Rezervované pokoje, které nebudou do 5. 4. 2024 (včetně) uhrazeny, budou automaticky stornovány!!!
Zrušení či změna ubytování v období 1. 3. – 27. 3. 2024 nepodléhají žádným storno podmínkám.
Zrušení či změna ubytování v období 28. 3. – 5. 4. 2024 budou podléhat storno podmínkám ve výši 30 % z uhrazené částky za ubytování.
Zrušení či změna ubytování v období 5. 4. – 17. 4. 2024 budou podléhat storno podmínkám ve výši 80 % z uhrazené částky za ubytování.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7162
variabilní symbol: 8 a Vaše registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky) např. 87162 001

Registrační poplatek a ubytování je možné platit také dohromady. Při platbě vyplňte VS (Vaše registrační číslo) a do poznámky pro příjemce prosím uveďte, že se jedná o platbu za registrační poplatek a za ubytování dohromady, abychom Vaši platbu lépe identifikovali.

Platba ONLINE

Registrační formulář nově nabízí možnost online platbu kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře, při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.

Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Partneři kongresu

Platinový partnerZlatý partner


Stříbrný partner


Bronzový partner

Vystavovatel

Grifols s.r.o.
E&H Services a.s.
ResMed CZ s.r.o.
Fresenius Medical Care - ČR s.r.o.
Desitin Pharma spol. s.r.o.
DEYMED Diagnostic s.r.o.
CSL Behring s.r.o.

Kontakty

Vedení společnosti

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
M +420 602 782 980
E: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
M +420 724 873 959
E: conference@ta-service.cz

Účastníci

Bc. Kristián Bornay, koordinátor
M +420 724 873 964
E: office@ta-service.cz

Otto Taraba, vedoucí účetního oddělení
E: taraba@ta-service.cz

TA-SERVICE s.r.o. (Congress agency)

Hlinky 126/48, 603 00 Brno
T +420 543 211 134
IČ 27668436, DIČ CZ27668436
Top