Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
XIV. sympozium o léčbě bolesti
s mezinárodní účastí
11. - 13. dubna 2024
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47, Brno

Základní informace

Nadcházející ročník Sympozia o léčbě bolesti pod odbornou garancí
doc. MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D. a MUDr. Tomáše Nežádala, Ph.D. se bude konat
tradičně v Brně v Orea Congress Hotel Brno.
Akce se bude konat hybridně (online i na místě). Veškeré bližší informace o kongresu včetně registračního formuláře naleznete zde na webových stránkách. Záštitu a odbornou garancí nad konáním sympozia převzali Prezidenti sympozia MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
předseda Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society)
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP


Hlavní témata

Psychiatrické komorbidity migrény
Anti CGRP terapie
Bolesti hlavy a spánek
Orofaciální bolest
Léčebné konopí v roce 2024 - mezioborový pohled
Algeziologické a neuropsychiatrické kazuistiky
Intervenční metody v algeziologii
Opioidy v léčbě bolestivých stavů
Strategie ve farmakoterapii bolestivých stavů
Varia

Akreditace
Sympozium bude zahrnuto do postgraduálního vzdělávání lékařů
podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnoceno
kreditními body ČLK.

Organizační sekretariát sympozia

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, e-mail: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, e-mail: conference@ta-service.cz

Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
mobil +420 724 873 964, e-mail: office@ta-service.cz

Vědecký výbor

MUDr. Andrea Bártková, PhD.
MUDr. Markéta Grünermelová
MUDr. Radovan Hřib
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Rudolf Kotas, PhD.
MUDr. Jan Lejčko
MUDr. Jolana Marková, FEAN
MUDr. Eva Medová
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Organizační výbor

MUDr. Radovan Hřib
MUDr. Lubica Joppeková
MUDr. Lukáš Klečka
MUDr. David Mikolajek
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
MUDr. Ingrid Niedermayerová
MUDr. Petr Polidar
MUDr. Pavel Řehulka, PhD.
Mgr. Ivana Tarabová

Rámcový program

Čtvrtek 11. 4. 2024
odpoledne:
- schůze výborů společností

Pátek 12. 4. 2024
- odborný program 9:00 - 18:00
- diskuzní večer

Sobota 13. 4. 2024
- odborný program 9:00 - 13:00

>> Odborný program a sborník <<

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


V případě úspěšného odeslání přihlášky registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka sympozia. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 11. 3. 2024po 11. 3. 2024Na místě
Lékaři 2700 Kč / 105 € 2900 Kč / 115 € 3000 Kč / 120 €
NLZP* 700 Kč / 25 € 900 Kč / 35 € 1000 Kč / 40 €
Člen výboru 0 Kč / 0 € 0 Kč / 0 € 0 Kč / 0 €
Lékaři ONLINE 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 €
NLZP* ONLINE 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 €

* (nelékařští zdravotní pracovníci), doprovod

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály a občerstvení po celou dobu akce.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním sympozia, u sníženého poplatku pak do 11. 3. 2024. Způsob úhrady je možný buď bankovním převodem, online platbou nebo fakturou.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 31. 3. 2024 vracíme 70 % registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení platby. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 31. 3. 2024. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7161
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba ONLINE

Registrační formulář nově nabízí možnost online platbu kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře, při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.
Možnost online platby bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstraktu.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Před zasláním abstraktu se registrujte online zde

Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstraktu.

Termín pro zaslání abstraktu: do 16. 2. 2024
Pokyny k přípravě abstraktu:

Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Ubytování

Pro rezervaci ubytování za zvýhodněné kongresové ceny prosím využijte rezervační systém níže.

Individuální rezervace

Pro rezervaci ubytování je zapotřebí Vaše registrační číslo (7161 XXX), které obratem obdržíte po řádné registraci na sympozium na Váš e-mail.

Hromadná rezervace

Pro rezervaci ubytování více osob využijte formuláře ke stažení ZDE a vyplněný pošlete na office@ta-service.cz


Rezervace ubytování je možná pouze do 29. 3. 2024!!!

Částku za ubytování prosím uhraďte nejpozději do 20. 3. 2024. Možnosti úhrady najdete ZDE na webových stránkách. V opačném případě budou rezervace automaticky stornovány!!!

Pro zrušení či změnu rezervace ubytování prosím kontaktujte sekretariát kongresu na office@ta-service.cz, telefonické nebo jiné změny nebudou akceptovány.

Veškeré ubytování prostřednictvím online rezervačního systému je závazné a podléhá příslušným storno podmínkám.

Orea Congress Hotel Brno ****, Křižkovského 458/47, Brno

Jednolůžkový pokoj 2 700 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj 2 900 Kč / noc
*ceny jsou uvedeny včetně městského poplatku ve výši 40 Kč na den Vyprodáno

Orea Hotel VORO Brno ***, Křižkovského 488/49, Brno

Jednolůžkový pokoj 1 900 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj 2 000 Kč / noc
*ceny jsou uvedeny včetně městského poplatku ve výši 40 Kč na den

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****, Křižkovského 20, Brno

Jednolůžkový pokoj Standard 2 500 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj Standard 2 850 Kč / noc
*ceny jsou uvedeny včetně městského poplatku ve výši 40 Kč na den

Storno podmínky ubytování

Rezervované pokoje, které nebudou do 20. 3. 2024 (včetně) uhrazeny, budou automaticky stornovány!!!
Zrušení či změna ubytování v období 1. 3. – 20. 3. 2024 nepodléhají žádným storno podmínkám.
Zrušení či změna ubytování v období 21. 3. – 31. 3. 2024 budou podléhat storno podmínkám ve výši 30 % z uhrazené částky za ubytování.
Zrušení či změna ubytování v období 1. 4. – 10. 4. 2024 budou podléhat storno podmínkám ve výši 80 % z uhrazené částky za ubytování.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7161
variabilní symbol: 8 a Vaše registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky) např. 87161 001

Registrační poplatek a ubytování je možné platit také dohromady. Při platbě vyplňte VS (Vaše registrační číslo) a do poznámky pro příjemce prosím uveďte, že se jedná o platbu za registrační poplatek a za ubytování dohromady, abychom Vaši platbu lépe identifikovali.

Platba ONLINE

Registrační formulář nově nabízí možnost online platbu kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře, při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.

Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Partneři sympozia

Platinový partner

Zlatý partner


Stříbrný partner

Bronzový partner
Vystavovatelé


DEYMED Diagnostic s.r.o.
Czech Medical Herbs, s.r.o.
SANDOZ s.r.o.

Kontakty

Vedení společnosti

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
M +420 602 782 980
E: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
M +420 724 873 959
E: conference@ta-service.cz

Účastníci

Bc. Kristián Bornay, koordinátor
M +420 724 873 964
E: office@ta-service.cz

Otto Taraba, vedoucí účetního oddělení
E: taraba@ta-service.cz

TA-SERVICE s.r.o. (Congress agency)

Hlinky 126/48, 603 00 Brno
T +420 543 211 134
IČ 27668436, DIČ CZ27668436
Top