Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Brno pořádá tradiční setkání odborníků AČR
20. - 22. září 2017, Hotel Volarik, Mikulov
Základní informace

Základní informace

Místo konání

Hotel Volarik**** (dřívě hotel Eliška), 22. dubna 1000/28, Mikulov
www.hotelvolarik.cz

 

Datum a rámcový průběh sjezdu

20.9.2017 - ubytování, společná večeře
21.9.2017 - zahájení sjezdu, odborný program, společenský večer
22.9.2017 - odborný program, ukončení sjezdu

 

Přípravný výbor

prim. MUDr. Petra Tesaříková
mjr. MUDr. Petr Grossmann

 

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Bc. Lenka Hladká, Mgr. Ivana Tarabová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: conference@ta-service.cz, tarabova@ta-service.cz

 

Hodnocení

Sjezd je zařazen do celoživotního vzdělávání ČLK, AKP a ČAS. Přidělené kredity budou zveřejněny později. Certifikát účastníci obdrží v průběhu sjezdu.

 

Partneři

Generální partneři


Hlavní partneři


Partneři


Sponzoruje pouze
odbornou část programu


Vystavovatelé