Výroční konference Národního ústavu pro neurologický výzkum

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
2. výroční konference
Národního ústavu pro neurologický výzkum
10. - 11. října 2024
Hotel Pyramida, Praha

Záštita

Neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny
Česká neurologická společnost

Ředitel Národního ústavu pro neurologický výzkum
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Odborní garanti konference

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz
Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, conference@ta-service.cz

Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
mobil +420 724 873 964, office@ta-service.cz

Hlavní témata

Neurodegenerativní demence
Neurodegenerace a poruchy pohybu
Neurodegenerace u demyelinizačních onemocnění
Role neurodegenerace v patogenezi epilepsie

Akreditace

Konference je zahrnuta do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena kreditními body.

Certifikáty účastníci obdrží v průběhu konference.

Projekt č. LX22NPO5107 je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Rámcový program (bude upřesněno)

Čtvrtek 10. 10. 2024
Registrace účastníci 8:00 – 9:00
Registrace partneři a vystavovatelé 8:00 – 9:00
Odborný program 9:00 - 18:00
Diskuzní večer 19:00

Pátek 11. 10. 2024
Odborný program pro výzkumná centra 9:00 - 16:00

Registrace

Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte online registrační formulář:


V případě úspěšného přihlášení registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě registračních poplatků.

Přihlášky k fyzické účasti prosím zasílejte do 6. 10. 2024, přihlášky k online účasti do 10. 10. 2024

Registrační poplatky

do 10. 9. 2024po 10. 9. 2024Na místě
Lékaři 1000 Kč / 42 € 1200 Kč / 50 € 1300 Kč / 54 €
Lékaři ONLINE 600 Kč / 25 € 600 Kč / 25 € 600 Kč / 25 €

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály, občerstvení a oběd v průběhu konference. Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu. Způsob úhrady je možný buď v CZK / EUR bankovním převodem (pro každou měnu je příslušný bankovní účet), nebo kartou online pomocí platební brány. Typ platby si zvolíte při registraci na konferenci („závazná přihláška“).

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7164
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba ONLINE

Registrační formulář nabízí možnost online platby kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře („závazná přihláška“), při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.
Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 10. 9. 2024 vracíme 70 % registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení platby. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 10. 9. 2024. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Aktivní účast

Ubytování

Pro rezervaci ubytování za zvýhodněné kongresové ceny prosím využijte rezervační systém níže.

Individuální rezervace

Pro rezervaci ubytování je zapotřebí Vaše registrační číslo (7164 XXX), které obratem obdržíte po řádné registraci na sympozium na Váš e-mail.

Hromadná rezervace

Pro rezervaci ubytování více osob využijte formuláře ke stažení ZDE a vyplněný pošlete na office@ta-service.cz


Rezervace ubytování je možná pouze do 19. 9. 2024!!!

Částku za ubytování prosím uhraďte nejpozději do 8. 9. 2024. Možnosti úhrady najdete ZDE na webových stránkách. V opačném případě budou rezervace automaticky stornovány!!!

Pro zrušení či změnu rezervace ubytování prosím kontaktujte sekretariát kongresu na office@ta-service.cz, telefonické nebo jiné změny nebudou akceptovány.

Veškeré ubytování prostřednictvím online rezervačního systému je závazné a podléhá příslušným storno podmínkám.

OREA Hotel Pyramida Praha ****, Bělohorská 24, Praha

Jednolůžkový pokoj 3 100 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj 3 250 Kč / noc
*ceny jsou uvedeny včetně městského poplatku ve výši 50 Kč na den

Storno podmínky ubytování

Rezervované pokoje, které nebudou do 8. 9. 2024 uhrazeny, budou automaticky stornovány!!!
Zrušení či změna ubytování v období 1. 5. – 8. 9. 2024 nepodléhají žádným storno podmínkám.
Zrušení či změna ubytování v období 9. 9. – 19. 9. 2024 budou podléhat storno podmínkám ve výši 80 % z uhrazené částky za ubytování.
Zrušení či změna ubytování v období 20. 9. – 9. 9. 2024 budou podléhat storno podmínkám ve výši 90 % z uhrazené částky za ubytování.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7164
variabilní symbol: 8 a Vaše registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky) např. 87164 001

Registrační poplatek a ubytování je možné platit také dohromady. Při platbě vyplňte VS (Vaše registrační číslo) a do poznámky pro příjemce prosím uveďte, že se jedná o platbu za registrační poplatek a za ubytování dohromady, abychom Vaši platbu lépe identifikovali.

Platba ONLINE

Registrační formulář nově nabízí možnost online platbu kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře, při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.

Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Partneři

Platinový partner

Zlatý partner


Stříbrný partner

Bronzový partner

Vystavovatelé


 

Virtuální stánky

Kontakty

Mgr. Ivana Tarabová
jednatelka
mobil +420 602 782 980
tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé

Ing. Barbora Pejčevová
manažerka
mobil +420 724 873 959
conference@ta-service.cz

Účastníci

Bc. Kristián Bornay
koordinátor
mobil +420 724 873 964
office@ta-service.cz
Top